Arbejdsdage

Praktisk information omkring arbejdsdage:

En arbejdsdag er en fysisk workcamp-dag hvor alle deltagerne arbejder koncentreret med egen markedsføring med udgangspunkt i anvisningerne fra onlinekurserne “Kend din kundetype”.

Arbejdsdagene varer fra kl. 9-15 og afvikles i Vejle og København.

Deltagerne møder op med egen computer, høretelefoner og eget eksemplar af arbejdsbogen fra “Kend din kundetype”. 

I løbet af dagen kan deltagerne vælge at se/gense videoerne, arbejde praktisk med opgaverne i arbejdsbogen, implementering af den nye viden i diverse markedsføringskanaler og de kan få besvaret spørgsmål/modtage korte sparringer fra Jannie Ilum Gade.

Der er fuld forplejning inkluderet og i pauserne bliver der flittigt netværket blandt de max 10 deltagende marketingansvarlige.

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du købte dette produkt af os, som kunne have afholdt dig fra at købe det?

Dorthe: “Om jeg ville få nok ud af sådan en dag. Det er en dag jeg skal tage ud af ”produktions-dagene2 hos kunder eller opfølgning. Derfor skal det give mig stor værdi”.

Hvad var det for udfordringer/behov, som du havde forud for købet, som forårsagede købet?

Dorthe: “Selv om jeg ved, at det er vigtigt at få tilpasset og skrevet hjemmesiden og også gerne vil det, så havde jeg bare ikke fået skrevet”.

Hvad er den største forandring, som produktet har givet dig?

Dorthe: “At jeg nu tænker mere målrettet i forhold til de typer jeg skriver til. 

Jeg har tit og ofte været meget frustreret når jeg er blevet spurgt til hvem der er min typiske kunde – og jeg har tænkt… hmmm typisk og typisk. For de har været i meget forskellige brancher og aldersmæssigt ligeledes. Så det var ret fedt at finde ud af, at der jo var et fælles træk hos dem (de grønne) og derfor tilpasses min tekst og formidling på www.evocn.dk hertil.

Denne viden og indsigt har så derudover gjort, at jeg har genåbnet et yderligere ben – www.stress-specialisten.dk hvor denne bliver mere rettet til de gule typer. Så det i sig selv bliver også en proces at gå justeret til…/men det gør det så meget mere overskueligt”.

Hvilken ene ting, synes du, har været det bedste ved det du købte?

Dorthe: “Helt klart sparringen. For der var helt specifikke ting jeg skulle arbejde med og da gav det stor værdi at kunne få den sparring med Jannie i løbet af dagen”.

Hvad har du haft størst glæde af?

Dorthe: “At jeg kan ”genkalde” mig de ting Jannie gav i forbindelse med sparringen – og at det er det jeg bruger når jeg nu tilpasser, justerer og skriver på hjemmesiden”. 

Hvad har det givet dig konkret?

Dorthe: “Mere viden og indsigt – helt specifikt på den grønne type/specifikt i forhold til mit fagområde og hvad jeg kan gøre skarpere”.

Hvad har det givet dig personligt ?

Dorthe:”Et andet overblik når jeg tilretter hjemmesiden og skriver tekster. Jeg har helt konkret en ”grøn kunde” i mine tanker når jeg skriver”.

Til hvem vil du anbefale dét du købte? Og hvorfor?

Dorthe: Klart! For det åbner op for en helt anden tilgang til det at skrive målrettet til ens kunder.

Senest har jeg talt med en fotograf om kundetyperne – for det vil jo i den grad også kunne give hende værdi at målrette”.

Dorthe Søgaard

Indehaver, Evocon

Hvor ønsker du at deltage?

Vejle den 22. maj

Afholdes i Bygningen
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Fuld forplejning er inklusiv.
Dagens facilitator er: Jannie Ilum Gade.
Max deltagerantal er 10.

NB: Arbejdsdage er udelukkende for kursister på onlineworkshoppen “Kend din kundetype” (den røde, gule, blå eller grønne kundetype).