[Certificering – fysisk hold i Vejle fra 26/9-19]

Få kompetencerne og rettigheden til at arbejde professionelt
med Emotionelle Kundetyper® indenfor netop din branche

6 månedsmoduler á cirka 3 arbejdsdage inkl. forberedelse, træning og hjemmeopgaver

Pris:

32.500 kr. + moms 

Betales samlet eller i 10 månedlige rater á 3.250 kr. + moms.
Første rate på tilmeldingstidspunktet.


Bliv certificeret i Emotionelle Kundetyper

Formålet med en certificering i Emotionelle Kundetyper® er at klæde dig på med viden, redskaber og træning, så du kan arbejde professionelt med den forskningsbaserede metode. Viden som ikke kan erhverves nogen andre steder i verden.

En certificering er for dig, der arbejder med markedsføring og genkender følgende:
 

 • Du har behov for at kunne rådgive, undervise, produktudvikle eller konceptudvikle i kundetyper kombineret med dit eget nuværende fagområde
 • Du ønsker at kunne argumentere mere overbevisende og udførligt ud fra en forskningsbaseret men letforståelig metode, når du skal forklare dine valg
 • Du ønsker at minimere fejl, tvivl og meningsbaseret debat
 • Du har behov for lavpraktiske redskaber, skabeloner, tjeklister som er enkle, hurtige og effektive at løse opgaver ud fra – og som sikrer dig en ensartet, konsistent og følelsesmæssigt stærk branding uanset, hvilken markedsføringskanal du bevæger dig på.
 • Du ønsker at det bliver lettere at samarbejde med andre omkring den samme opgave, fordi I har et fælles sprog og arbejder ud fra samme mindset, metode og redskaber så I ved præcist, hvad der menes med f.eks. ”en blå tekst”.
 • Du ønsker at udvide dit netværk af kompetente professionelle indenfor marketingbranchen
 • Du ønsker at blive endnu dygtigere indenfor dit felt – og at have papir på det
 • Du ønsker at kunne markedsføre dig som certificeret i Emotionelle Kundetyper®, fordi det gør dig mere eftertragtet som leverandør, medarbejder eller kollega.

En certificering er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer og kvaliteten af dit arbejde ved at kombinere dit eget fagområde med den forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper® – f.eks fordi du er fotograf, grafiker, tekstforfatter, seo-konsulent, forretningsudvikler, webdesigner, produktudvikler, arkitekt, konsulent, bureauansat, virksomhedsrådgiver, ansat i en marketingafdeling, sælger, leder mm. 

Dig som certificeret i Emotionelle Kundetyper

 

 

 

I løbet af certificeringen vil du gennemgå et intensivt 6 måneders undervisningsforløb, som er skræddersyet og gennemtestet i forhold til at give dig det optimale læringsudbytte.  

De primære undervisere på certificeringen er forsker Sanne Dollerup og direktør Jannie Ilum Gade. Herudover vil du møde udvalgte certificerede kundetypeeksperter, som allerede er erfarne certificerede, har ydereligere mindst et fagspeciale samt er blevet ekstra oplært af os. 

Undervisningsformen veksler mellem online- og fysisk, gruppe- og individuel træning, skriftlig opgaveløsning og mundtlig sparring og der vil undervejs være en del praktiske hjemmeopgaver, diverse online stop-tests og til sidst også en individuel eksamination. Alt sammen for at sikre et ekstremt højt fagligt niveau.

Sommeren 2019 blev vi 41 certificerede. Du kan se hvem de nuværende certificerede er samt læse om såvel deres forbehold som deres personlige, økonomiske og faglige udbytte her >>

 

Som deltager på forløbet får du:

 

 • Fem onlinekurser (heraf fire heldags og et halvdags)
 • Fire arbejdsbøger/opslagsværk på godt 230 sider. Én om hver kundetype (billedet øverst)
 • En teorimappe (billedet nederst)
 • Diverse undervisningsmaterialer såsom skabeloner, rådgiverguides og videnskabelige artikler (print-selv)
 • En samlemappe (til print-selv-siderne)
 • Fem fysiske træningsdage med fuld forplejning
 • Individuel feedback på de 4 hjemmeopgaver (i form af lydfil)
 • Medlemsskab af en Facebook ERFA- sparringsgruppe (som er forbeholdt kommende certificerede og er aktiv indtil eksamen, hvorefter deltagerne overgår til gruppen for Certificerede Partnere)
 • Adgang til fire separate arkiver med eksempler på billeder, skrifttyper, grafik mm. fordelt på de fire kundetyper som er særligt brugbart ifm. kundedialog
 • Fysisk eksamensdag (og mulighed for tilkøb af eventuelle online re-eksamener á 1.000 kr. + moms)
 • Kort profil på vores hjemmeside på listen over kommende Certificerede.

NB:

Du har mulighed for at tage en eller flere fysiske træningsdage på et senere hold. Dette er en fordel hvis du bliver syg, travl eller forhindret af andre årsager.

Retningslinjer som certificeret:

 

 • Du må ikke til udbyde deciderede uddannelser/certificeringer for andre (da det udelukkende er os, der kan certificere og udbyde uddannelser om kundetyper). Du må naturligvis gerne undervise, holde kurser, workshops, foredrag osv., hvor din viden om kundetyper indgår – så længe du tilfører undervisningen minimum 50% af din egen viden indenfor dit øvrige ekspertisefelt. Hvis du eksempelvis er ekspert indenfor sociale medier må du således gerne udbyde en workshop om kundetyperne på sociale medier og er du tekstforfatter må du gerne udbyde kurser, hvor du underviser i at skrive til kundetyperne. Det må blot ikke være deciderede uddannelser/certificeringer udelukkende om kundetyperne.
 • Du må ikke bortgive noget af vores undervisningsmateriale eller vores redskaber. Du må til gengæld gerne udarbejde dit eget undervisningsmateriale, hvor du formidler din egen version af det du har lært (blot du overholder 50%-reglen og almindelige regler om Copyrights). 

Dit underviserteam er:

Sanne Dollerup

Sanne er medindehaver af Emotionelle Kundetyper®, og hun har en ph.d.-grad i strategisk markedsføring. Hun er tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor inden for faget emotionel segmentering og kommunikationsplanlægning. Hun har tidligere været medejer af et reklamebureau. Hun har skrevet ph.d.-afhandlingen: “Engaging the shopping experience in brick-and-mortar stores” om, hvordan der kan skabes øget kundeloyalitet og følelsesmæssig tilknytning. Sanne er endvidere medforfatter på workbooken: “Markedsføringssucces på mikrobudget”. Sannes primære rolle på certificeringen er at være underviser og hun er med til eksamen.

Jannie Ilum Gade

Jannie er medindehaver af Emotionelle Kundetyper®, og hun har en fortid som salgschef, produktchef, kørende sælger, direktør og har etableret 4 virksomheder herunder konsulentvirksomheden IlumGade (hvoraf 1 er solgt og 2 eksisterer i dag). Jannie har ialt 26 års praktisk erfaring med salg og markedsføring og har rådgivet over 300 virksomhedsejere i, hvordan de får flere kunder. Jannie er medforfatter på workbooken: “Markedsføringssucces på mikrobudget”. Jannies primære rolle på certificeringen er at give den personlige sparring samt give feedback på opgaverne på forløbet. Hun er endvidere processleder på modul 2-5 samt med til eksamen.

Bodil Tejg Krunderup

Bodil er certificeret i Emotionelle Kundetyper® på hold 2, og hun har derfor opnået meget erfaring med at arbejde med kundetyperne i praksis. Hun har mere end 20 års erfaring som grafiker, og efter certificering arbejder hun mere med markedsføringstrategi og kunderejser (herunder på en lang række opgaver for og med os). Bodil er medunderviser på forløbet.

INVITATION: Få endnu mere at vide om certificeringen

Deltag i den særlige Facebook-gruppe hvor du bla. kan:

 • se en masse fotos fra tidligere hold
 • deltage på webinars
 • møde de kommende og tidligere certificerede
 • stille og få besvaret spørgsmål
 • få at vide når vi afholder særlige begivenheder
 • blive opdateret på nyheder såsom kommende hold

Sådan foregår certificeringen trin-for-trin:

 

 

 

Modul 1:

 

Dette modul består af en fysisk undervisningsdag fra kl. 9-17.00 i Vejle.

Vi starter med en præsentationsrunde samt en gennemgang af alt det praktiske omkring certificeringen såsom hjemmeopgaverne. I forbindelse med hjemmeopgaverne vil den første opgave omhandle hvordan du kan sikre at du får implementeret alt den nye viden fra certificeringen i dit arbejde. Herunder hvordan det bliver en god investering.

Herefter introduceres du for alt den grundlæggende teori og forskning som ligger til grund for kundetyperne. Der vil være god mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål.

 

 

Modul 2-5:

 

Disse moduler er ens og består alle af:

 

 • et heldags onlinekursus med en tilhørende fysisk godt 230 siders arbejdsbog/opslagsværk
 • en fysisk træningsdag fra 9.00-17.00 i Vejle om én kundetype pr gang. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til modeller til at konceptudvikle, analysere dig frem til UESP (Unique Emotional Selling Proposition) samt til at vælge kundetype. Herudover får konkret træning i at anvende vores værktøjer til ovennævnte i praksis.

 

Efter hver den fysiske arbejdsdag har du en måned til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave samt afholde minimum 3 prøve-rådgivninger ud fra de nye værktøjer – dvs. du prøver minimum at rådgive andre i valg af kundetype 12 gange på forløbet.

 

Hvert af modulerne afsluttes med en stop-test med paratviden om den pågældende kundetype. Testen kræver minimum 95% rigtige svar og kan gennemtages indtil den er bestået.

 

Senest 4 uger efter aflevering af den skriftlige opgave vil du modtage en lydfil med feedback på din opgave. Bliver det aktuelt om om aflevering får du ny feedback derpå.

 

 

 

Modul 6:

 

Det sidste modul er eksamen, som foregår sammen med de andre på holdet. Det er en meget lærerig dag, hvor du ser, hvordan andre kombimere de Emotionelle Kundetyper med deres fagområde. Du kan gå til eksamen, hvis du har bestået alle test, afleveret og fået godkendt de 4 hjemmeopgaver.  Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 20 minutters eksamination ved Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade, hvor du svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. Herudover vil du blev bedt om at kommentere på konkrete case-eksempler, som du ikke har set tidligere.

 

Skulle en re-eksamen blive aktuel kan en ny bookes så snart det er muligt til en pris på 1.000 kr. + moms pr. gang.

 

Efter bestået eksamen udleveres fysisk diplom ( i ramme) samt en invitation til et Dropbox-arkiv med diverse filer som du må benytte. Du vil ligeledes blive nævnt med navn og link fra www.emotionellekundetyper.dk. Herefter vil du blive tilbudt, at blive en del af de certificerede partnere, som er en overbygning til certificeringen

 

Praktiske oplysninger:

Datoer

Opstart den 26. september 2019, rød dag den 24. oktober, gul dag den 28. november, blå dag den 23. januar. 2020, grøn dag den 20. februar og eksamen den 26. marts .

}

Tidspunkter

Alle dage fra kl. 9.00 – 17.00

Sted

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby (Vejle)

Forplejning

Der er fuld forplejning på de fysiske undervisningsdage

Ønsker du en plads på næste hold, der starter til september?

Vil du betale det samlet?

Har du spørgsmål?

Udtalelser fra certificerede:

Bolette Obbekær

Bolette Obbekær

Designer og underviser

Certificeret i januar 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Bolettes udtalelse her >>

Anne Kirstine Toftvang

Anne Kirstine Toftvang

Tekstforfatter

Certificeret i januar 2018 

Læs Annes udtalelse her >>

 

Kira Paulli

Kira Paulli

Webfilmproducer

Certificeret i januar 2018 

Læs Kiras udtalelse her >>

Jette Juel Schrum

Jette Juel Schrum

Portræt- og Erhvervsfotograf

Certificeret i januar 2018 

Læs Jettes udtalelse her >>

Stine Grubbe

Stine Grubbe

Strateg, koncept- & forretningsudvikler

Certificeret i januar 2018

Morten Vind-Visby

Morten Vind-Visby

Indehaver af behandlerkæde

Certificeret i januar 2018 

Læs Mortens udtalelse her >>

Christina Kabel

Christina Kabel

Journalist og foredragsholder

Certificeret i januar 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerde Partnere

Judith H. Jensen

Judith H. Jensen

Marketingrådgiver

Certificeret i juni 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerde Partnere

Læs Judiths udtalelse her >>

 

Karin Brinks Melbye

Karin Brinks Melbye

Mediegrafiker

Certificeret i juni 2018

Læs Karins udtalelse her >>

Birgitte Schødte

Birgitte Schødte

Redaktør og grafisk designer

Certificeret i juni 2018

Læs Birgittes udtalelse her >>

 

Hanne Østergaard

Hanne Østergaard

Webshopsmentor

Certificeret i juni 2018

Læs Hannes udtalelse her >>

Anne Pernille Fischer

Anne Pernille Fischer

Virksomhedsrådgiver og mentor for selvstændige

Cerrtificeret i juni 2018

Læs Annes udtalelse her >>

Ragini Kastberg

Ragini Kastberg

Karrierecoach og webdesigner

Certificeret i juni 2018

Læs Raginis udtalelse her >>

Johny Kristensen

Johny Kristensen

Fotograf

Certificeret i juni 2018

Læs Johnys udtalelse her >>

Bodil Tejg Krunderup

Bodil Tejg Krunderup

Grafisk designer og fotograf

Certificeret i juni 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Bodils udtalelse her >>

 

Evah Izabella Beierholm

Evah Izabella Beierholm

Kunde- & trivselskonsulent

Certificeret i juni 2017

Læs Evahs udtalelse her >>

Bettina Kirkebjerg

Bettina Kirkebjerg

Forretningsudvikler

Certificeret i juni 2017

Læs Bettinas udtalelse her >>

Jesper Hugh

Jesper Hugh

Markedsføringsrådgiver og konceptudvikler

Certificeret i juni 2017

Læs Jespers udtalelse her >>

Malene Palmgren

Malene Palmgren

Marketing

Certificeret i juni 2017

Læs Malenes udtalelse her >>

 

Majbritt Lund

Majbritt Lund

Tekstforfatter og forretningsrådgiver

Certificeret i juni 2017

Ellen Elsnab

Ellen Elsnab

Direktør

Certificeret i juni 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Ellens udtalelse her >>

Anne Weinkouf

Anne Weinkouf

Marketingspecialist

Certificeret i juni 2018

Læs Annes udtalelse her >>

Anette Bornemann

Anette Bornemann

Ejer og direktør

Certificeret i juni 2018

Rikke Finland

Rikke Finland

Redaktør, bogrådgiver og tekstforfatter

Certificeret i juni 2018

Janne Schmidt Nielsen

Janne Schmidt Nielsen

Facebookfessor, idémager og konceptudvikler

Certificeret i juni 2018

Anita Wodstrup Madsen

Anita Wodstrup Madsen

Indretningskonsulent - og stylist

Certificeret i juni 2018

Læs Anitas udtalelse her >>

 

Helena Ring

Helena Ring

Facebook konsulent

Certificeret i juni 2018 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Helanes udtalelse her >>

Nanna Dam

Nanna Dam

Kommunikations- og HR medarbejder

Certificeret i juni 2018 

Læs Nannas udtalelse her >>

Laila Nygaard Andersen

Laila Nygaard Andersen

Grafiker og ejer

Certificeret i juni 2018  

Læs Lailas udtalelse her >>

Helle S. Østergaard

Helle S. Østergaard

Grafiker i Suhr Grafik

Certificeret i juni 2019 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere 

Læs Helles udtalelse her >>

Peter Junker

Peter Junker

E-mailspecialist

Certificeret i juni 2019 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Peters udtalelse her >>

Jette Drøger

Jette Drøger

Indehaver af Websitterservice

Certificeret i juni 2019 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere 

Læs Jettes udtalelse her >>

Birgitte Iversen

Birgitte Iversen

Kommunikationsrådgiver & indehaver hos c:ommunicate

Certificeret i august 2019 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Birgittes udtalelse her >>

Maria E. Borup Harring

Maria E. Borup Harring

Kreativ idémager & stifter af Bold Bird og KanSelvVilSelv

Certificeret i juni 2019 + følger det løbende opdateringsprogram for Certificerede Partnere

Læs Marias udtalelse her >>

 

Kommende certificerede:

Camilla Grøn

Camilla Grøn

Tekstforfatter i CamillaGroen.com

Camilla deltager på online holdet (fra Spanien) og ventes færdig foråret 2020.

Jette Rasmussen

Jette Rasmussen

Direktør i Infolinkkurser

Jette deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Rebekka Hviid

Rebekka Hviid

Freelance marketingmedarbejder i RebekkaHviid.dk

Rebekka deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Siri Drachmann

Siri Drachmann

Indehaver hos New Nordic Media

Siri deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020

Line Ida Abildgaard

Line Ida Abildgaard

Fotograf og underviser i Photofriend.dk

Line deltager i delvist i Vejle og delvist online ventes færdig foråret 2020

Lene Hagerup Hindbo

Lene Hagerup Hindbo

Souschef i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Lene deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Bente Branstrup

Bente Branstrup

Direktør i Pigepotentiale.dk

Bente deltager på onlineholdet og ventes færdig foråret 2020.

Vicky Lindstrøm Hørbye

Vicky Lindstrøm Hørbye

Grafiker i Hoerbye.dk

Vicky deltager på onlineholdet og ventes færdig foråret 2020.

Susanne Hedal

Susanne Hedal

Coach og mentor hos SusanneHedal.dk

Susanne deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Stig Bing

Stig Bing

Grafisk designer & fotograf i Grapida.dk

Stig deltager på holdet i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Katrine Friisberg

Katrine Friisberg

Jounalist i KatrineFriisberg.dk

Katrine deltager på onlineholdet og ventes færdig foråret 2020.

Elisabeth Tejlmand

Elisabeth Tejlmand

Brandmanager i TejlmandKommunikation.dk

Elisabeth deltager på onlineholdet og ventes færdig foråret 2020.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}