[Certificering – fysisk hold i Vejle fra 26/9-19]

Få kompetencerne og rettigheden til at arbejde professionelt
med Emotionelle Kundetyper® indenfor netop din branche

6 månedsmoduler á cirka 3 arbejdsdage inkl. forberedelse, træning og hjemmeopgaver

Pris:

32.500 kr. + moms 

Betales samlet eller i 10 månedlige rater á 3.250 kr. + moms.
Første rate på tilmeldingstidspunktet.


Bliv certificeret i Emotionelle Kundetyper

Formålet med en certificering i Emotionelle Kundetyper® er at klæde dig på med viden, redskaber og træning, så du kan arbejde professionelt med den forskningsbaserede metode. Viden som ikke kan erhverves nogen andre steder i verden.

En certificering er for dig, der arbejder med markedsføring og genkender følgende:
 

 • Du har behov for at kunne rådgive, undervise, produktudvikle eller konceptudvikle i kundetyper kombineret med dit eget nuværende fagområde
 • Du ønsker at kunne argumentere mere overbevisende og udførligt ud fra en forskningsbaseret men letforståelig metode, når du skal forklare dine valg
 • Du ønsker at minimere fejl, tvivl og meningsbaseret debat
 • Du har behov for lavpraktiske redskaber, skabeloner, tjeklister som er enkle, hurtige og effektive at løse opgaver ud fra – og som sikrer dig en ensartet, konsistent og følelsesmæssigt stærk branding uanset, hvilken markedsføringskanal du bevæger dig på.
 • Du ønsker at det bliver lettere at samarbejde med andre omkring den samme opgave, fordi I har et fælles sprog og arbejder ud fra samme mindset, metode og redskaber så I ved præcist, hvad der menes med f.eks. ”en blå tekst”.
 • Du ønsker at udvide dit netværk af kompetente professionelle indenfor marketingbranchen
 • Du ønsker at blive endnu dygtigere indenfor dit felt – og at have papir på det
 • Du ønsker at kunne markedsføre dig som certificeret i Emotionelle Kundetyper®, fordi det gør dig mere eftertragtet som leverandør, medarbejder eller kollega.

En certificering er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer og kvaliteten af dit arbejde ved at kombinere dit eget fagområde med den forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper® – f.eks fordi du er fotograf, grafiker, tekstforfatter, seo-konsulent, forretningsudvikler, webdesigner, produktudvikler, arkitekt, konsulent, bureauansat, virksomhedsrådgiver, ansat i en marketingafdeling, sælger, leder mm. 

Dig som certificeret i Emotionelle Kundetyper

 

 

 

I løbet af certificeringen vil du gennemgå et intensivt 6 måneders undervisningsforløb, som er skræddersyet og gennemtestet i forhold til at give dig det optimale læringsudbytte.  

De primære undervisere på certificeringen er forsker Sanne Dollerup og direktør Jannie Ilum Gade. Herudover vil du møde udvalgte certificerede kundetypeeksperter, som allerede er erfarne certificerede, har ydereligere mindst et fagspeciale samt er blevet ekstra oplært af os. 

Undervisningsformen veksler mellem online- og fysisk, gruppe- og individuel træning, skriftlig opgaveløsning og mundtlig sparring og der vil undervejs være en del praktiske hjemmeopgaver, diverse online stop-tests og til sidst også en individuel eksamination. Alt sammen for at sikre et ekstremt højt fagligt niveau.

Sommeren 2019 blev vi 41 certificerede. Du kan se hvem de nuværende certificerede er samt læse om såvel deres forbehold som deres personlige, økonomiske og faglige udbytte her >>

 

Som deltager på forløbet får du:

 

 • Fem onlinekurser (heraf fire heldags og et halvdags)
 • Fire arbejdsbøger/opslagsværk på godt 230 sider. Én om hver kundetype (billedet øverst)
 • En teorimappe (billedet nederst)
 • Diverse undervisningsmaterialer såsom skabeloner, rådgiverguides og videnskabelige artikler (print-selv)
 • En samlemappe (til print-selv-siderne)
 • Fem fysiske træningsdage med fuld forplejning
 • Individuel feedback på de 4 hjemmeopgaver (i form af lydfil)
 • Medlemsskab af en Facebook ERFA- sparringsgruppe (som er forbeholdt kommende certificerede og er aktiv indtil eksamen, hvorefter deltagerne overgår til gruppen for Certificerede Partnere)
 • Adgang til fire separate arkiver med eksempler på billeder, skrifttyper, grafik mm. fordelt på de fire kundetyper som er særligt brugbart ifm. kundedialog
 • Fysisk eksamensdag (og mulighed for tilkøb af eventuelle online re-eksamener á 1.000 kr. + moms)
 • Kort profil på vores hjemmeside på listen over kommende Certificerede.

NB:

Du har mulighed for at tage en eller flere fysiske træningsdage på et senere hold. Dette er en fordel hvis du bliver syg, travl eller forhindret af andre årsager.

Retningslinjer som certificeret:

 

 • Du må ikke til udbyde deciderede uddannelser/certificeringer for andre (da det udelukkende er os, der kan certificere og udbyde uddannelser om kundetyper). Du må naturligvis gerne undervise, holde kurser, workshops, foredrag osv., hvor din viden om kundetyper indgår – så længe du tilfører undervisningen minimum 50% af din egen viden indenfor dit øvrige ekspertisefelt. Hvis du eksempelvis er ekspert indenfor sociale medier må du således gerne udbyde en workshop om kundetyperne på sociale medier og er du tekstforfatter må du gerne udbyde kurser, hvor du underviser i at skrive til kundetyperne. Det må blot ikke være deciderede uddannelser/certificeringer udelukkende om kundetyperne.
 • Du må ikke bortgive noget af vores undervisningsmateriale eller vores redskaber. Du må til gengæld gerne udarbejde dit eget undervisningsmateriale, hvor du formidler din egen version af det du har lært (blot du overholder 50%-reglen og almindelige regler om Copyrights). 

Dit underviserteam er:

Sanne Dollerup

Sanne er medindehaver af Emotionelle Kundetyper®, og hun har en ph.d.-grad i strategisk markedsføring. Hun er tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor inden for faget emotionel segmentering og kommunikationsplanlægning. Hun har tidligere været medejer af et reklamebureau. Hun har skrevet ph.d.-afhandlingen: “Engaging the shopping experience in brick-and-mortar stores” om, hvordan der kan skabes øget kundeloyalitet og følelsesmæssig tilknytning. Sanne er endvidere medforfatter på workbooken: “Markedsføringssucces på mikrobudget”. Sannes primære rolle på certificeringen er at være underviser og hun er med til eksamen.

Jannie Ilum Gade

Jannie er medindehaver af Emotionelle Kundetyper®, og hun har en fortid som salgschef, produktchef, kørende sælger, direktør og har etableret 4 virksomheder herunder konsulentvirksomheden IlumGade (hvoraf 1 er solgt og 2 eksisterer i dag). Jannie har ialt 26 års praktisk erfaring med salg og markedsføring og har rådgivet over 300 virksomhedsejere i, hvordan de får flere kunder. Jannie er medforfatter på workbooken: “Markedsføringssucces på mikrobudget”. Jannies primære rolle på certificeringen er at give den personlige sparring samt give feedback på opgaverne på forløbet. Hun er endvidere processleder på modul 2-5 samt med til eksamen.

Bodil Tejg Krunderup

Bodil er certificeret i Emotionelle Kundetyper® på hold 2, og hun har derfor opnået meget erfaring med at arbejde med kundetyperne i praksis. Hun har mere end 20 års erfaring som grafiker, og efter certificering arbejder hun mere med markedsføringstrategi og kunderejser (herunder på en lang række opgaver for og med os). Bodil er medunderviser på forløbet.

INVITATION: Få endnu mere at vide om certificeringen

Deltag i den særlige Facebook-gruppe hvor du bla. kan:

 • se en masse fotos fra tidligere hold
 • deltage på webinars
 • møde de kommende og tidligere certificerede
 • stille og få besvaret spørgsmål
 • få at vide når vi afholder særlige begivenheder
 • blive opdateret på nyheder såsom kommende hold

Sådan foregår certificeringen trin-for-trin:

 

 

 

Modul 1:

 

Dette modul består af en fysisk undervisningsdag fra kl. 9-17.00 i Vejle.

Vi starter med en præsentationsrunde samt en gennemgang af alt det praktiske omkring certificeringen såsom hjemmeopgaverne. I forbindelse med hjemmeopgaverne vil den første opgave omhandle hvordan du kan sikre at du får implementeret alt den nye viden fra certificeringen i dit arbejde. Herunder hvordan det bliver en god investering.

Herefter introduceres du for alt den grundlæggende teori og forskning som ligger til grund for kundetyperne. Der vil være god mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål.

 

 

Modul 2-5:

 

Disse moduler er ens og består alle af:

 

 • et heldags onlinekursus med en tilhørende fysisk godt 230 siders arbejdsbog/opslagsværk
 • en fysisk træningsdag fra 9.00-17.00 i Vejle om én kundetype pr gang. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til modeller til at konceptudvikle, analysere dig frem til UESP (Unique Emotional Selling Proposition) samt til at vælge kundetype. Herudover får konkret træning i at anvende vores værktøjer til ovennævnte i praksis.

 

Efter hver den fysiske arbejdsdag har du en måned til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave samt afholde minimum 3 prøve-rådgivninger ud fra de nye værktøjer – dvs. du prøver minimum at rådgive andre i valg af kundetype 12 gange på forløbet.

 

Hvert af modulerne afsluttes med en stop-test med paratviden om den pågældende kundetype. Testen kræver minimum 95% rigtige svar og kan gennemtages indtil den er bestået.

 

Senest 4 uger efter aflevering af den skriftlige opgave vil du modtage en lydfil med feedback på din opgave. Bliver det aktuelt om om aflevering får du ny feedback derpå.

 

 

 

Modul 6:

 

Det sidste modul er eksamen, som foregår sammen med de andre på holdet. Det er en meget lærerig dag, hvor du ser, hvordan andre kombimere de Emotionelle Kundetyper med deres fagområde. Du kan gå til eksamen, hvis du har bestået alle test, afleveret og fået godkendt de 4 hjemmeopgaver.  Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 20 minutters eksamination ved Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade, hvor du svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. Herudover vil du blev bedt om at kommentere på konkrete case-eksempler, som du ikke har set tidligere.

 

Skulle en re-eksamen blive aktuel kan en ny bookes så snart det er muligt til en pris på 1.000 kr. + moms pr. gang.

 

Efter bestået eksamen udleveres fysisk diplom ( i ramme) samt en invitation til et Dropbox-arkiv med diverse filer som du må benytte. Du vil ligeledes blive nævnt med navn og link fra www.emotionellekundetyper.dk. Herefter vil du blive tilbudt, at blive en del af de certificerede partnere, som er en overbygning til certificeringen

 

Praktiske oplysninger:

Datoer

Opstart den 26. september 2019, rød dag den 24. oktober, gul dag den 28. november, blå dag den 23. januar. 2020, grøn dag den 20. februar og eksamen den 26. marts .

}

Tidspunkter

Alle dage fra kl. 9.00 – 17.00

Sted

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby (Vejle)

Forplejning

Der er fuld forplejning på de fysiske undervisningsdage

Ønsker du en plads på næste hold, der starter til september?

Vil du betale det samlet?

Har du spørgsmål?

Udtalelser fra certificerede:

Bolette Obbekær

Bolette Obbekær

Designer og underviser

“Jeg har ikke før investeret i mig selv på den måde, men der var ikke rigtig nogen vej uden om…noget i mig ville bare med.” 

Læs hele udtalelsen her >>

Anne Kirstine Toftvang

Anne Kirstine Toftvang

Tekstforfatter

Det var fedt at få præcis og dybdegående viden om, hvilken mediestrategi der skal til for at ramme de enkelte kundetyper og hvad teksterne til dem skal indeholde.”

Læs hele udtalelsen her >>

Kira Paulli

Kira Paulli

Webfilmproducer

“Jeg har fået en faglig sikkerhed omkring målgrupper, og certificeringen har gjort det lettere for mig at sælge mit produkt, som er videoerne.”

Læs hele udtalelsen her >>

Jette Juel Schrum

Jette Juel Schrum

Portræt- og Erhvervsfotograf

“Jeg brugte mine hjemmeopgaver under certificeringen til at hente min investering hjem.”

Læs hele udtalelse her >>

Stine Grubbe

Stine Grubbe

Strateg, koncept- & forretningsudvikler

“Jeg er ikke i tvivl om, at jeg med denne certificering får et endnu skarpere blik for både min egen markedsføring men især for mine kunders forretningsudvikling og markedsføring.”

Morten Vind-Visby

Morten Vind-Visby

Indehaver af behandlerkæde

“Jeg håber, at jeg kan uddanne mine medarbejdere… så patienterne føler, at de blev særligt godt behandlet, hørt og talt til.”

Læs hele udtalelsen her >>

Christina Kabel

Christina Kabel

Journalist og foredragsholder

“Jeg kan se, at der er stor forskel, på hvordan vi skal ‘tale’ til vores kunder – og hvad der er vigtigt for dem.”

Judith H. Jensen

Judith H. Jensen

Marketingrådgiver

“Det har givet mig en dyb forståelse for mine kunder, så jeg nu fuldt forstår deres behov, og hvad de siger. Det gør min hverdag meget nemmere og mere effektiv”.

Læs hele udtalelsen her >>

Karin Brinks Melbye

Karin Brinks Melbye

Mediegrafiker

“Jeg tog certificeringen for at styrke mine kompetencer som grafiker, så jeg kunne skille mig ud fra andre indenfor samme branche. Certificeringen har helt sikkert gjort mig mere værd, for det er en fantastisk værktøjskasse at have med sig – uanset om man er selvstændig eller ansat!”

Læs hele udtalelsen her >>

Birgitte Schødte

Birgitte Schødte

Redaktør og grafisk designer

“Jeg kan rådgive mine kunder mere kvalificeret og træffe sikre valg i forhold til løsning af opgaverne. Det gør mit interne arbejde enklere og mere effektivt.”

Læs hele udtalelsen her >>

Hanne Østergaard

Hanne Østergaard

Webshopsmentor

“Jeg troede faktisk, jeg vidste alt om mine kunder inden – men jeg tog fejl. Forløbet har været ideelt til at teste og udvikle mit nye produkt. Jeg har fået mere selvsikkerhed omkring mit nye produkt, som jeg testede og udviklede undervejs.”

Læs hele udtalelsen her >>

Anne Pernille Fischer

Anne Pernille Fischer

Virksomhedsrådgiver og mentor for selvstændige

“Jeg har kunder, der kender, eller har hørt om de 4 kundetyper, som gerne vil arbejde med det i deres egen forretning. Og nu kan jeg rådgive dem i det oven i de andre ting, jeg ellers er specialiseret i.”

Læs hele udtalelsen her >>

Ragini Kastberg

Ragini Kastberg

Karrierecoach og webdesigner

Nu tør jeg sige: jeg kan det her! Som selvstændig er certificeringen et boost til selvtilliden, og det bevirker samtidig, at jeg kan tage højere priser for mine ydelser.”

Læs hele udtalelsen her >>

Johny Kristensen

Johny Kristensen

Fotograf

“Det var en uddannelse, jeg ikke kunne undvære i min forretning. Nu kan jeg med ro i maven sige, at jeg både laver gode billeder, og at de virker salgsmæssigt for mine kunder.”

Læs hele udtalelsen her >>

Bodil Tejg Krunderup

Bodil Tejg Krunderup

Grafisk designer og fotograf

“Jeg kan nu tilbyde noget meget unikt på markedet, og det er jeg stolt over. Det er en styrke i forhold til at tilbyde mine eksisterende kunder en bedre service samt at kunne tiltrække nye spændende opgaver.”

Læs hele udtalelsen her >>

Evah Izabella Beierholm

Evah Izabella Beierholm

Kunde- & trivselskonsulent

Certificeringen har gjort, at det bliver lettere at få offentlige virksomheder som kunder.”

Læs hele udtalelsen her >>

Bettina Kirkebjerg

Bettina Kirkebjerg

Forretningsudvikler

“Det har været fedt at få viden, jeg kan bruge rent praktisk, som gør min hverdag nemmere. Det har givet mig ro – og nu kommer kunderne af sig selv“.

Læs hele udtalelsen her >>

Jesper Hugh

Jesper Hugh

Markedsføringsrådgiver og konceptudvikler

“En af mine kunder har tidligere haft svært ved at sælge, men har nu udsolgt frem til sommer takket være ændret kommunikation til én kundetype – og de har halveret deres annoncebudget til næste år.”

Læs hele udtalelsen her >>

Malene Palmgren

Malene Palmgren

Marketing

“Det er første gang, at jeg har set så tydelige mønstre mellem segmentering og salgspsykologi på et så veldokumenteret niveau.”

Læs hele udtalelsen her >>

Ellen Elsnab

Ellen Elsnab

Direktør

”Mit salgsarbejde er blevet lettere.”

Læs hele udtalelsen her >>

Rikke Finland

Rikke Finland

Redaktør, bogrådgiver og tekstforfatter

Certificeringen har givet mig et væld af viden, et helt nyt netværk og et solidt værktøj, når jeg arbejder med bøger og ikke mindst bøgernes forfattere.” 

Anne Weinkouf

Anne Weinkouf

Marketingspecialist

“Bonuseffekten er, at det har gjort mig til den kvalitetssikrende i virksomheden. Mine kolleger har fået en ekspert i baghånden på kontoret, som de altid kan spørge til råds”.

 Læs hele udtalelsen her >>

Anette Bornemann

Anette Bornemann

Ejer og direktør

“Jeg vil få et værktøj, mere viden og større forståelse for, hvad der motiverer og inspirerer, så jeg bedre kan sælge og hjælpe min kunder med at øge deres salg i deres forretning.”

Laila Nygaard Andersen

Laila Nygaard Andersen

Grafiker og ejer

”Certificeringen har gjort det meget nemmere for mig at hjælpe mine kunder med målrettet markedsføring.”

Læs hele udtalelsen her >>

 

Janne Schmidt Nielsen

Janne Schmidt Nielsen

Facebookfessor, idémager og konceptudvikler

“Jeg ser verden med andre briller og føler mig solidt funderet med min nye viden om de Emotionelle Kundetyper™️. Mine kunders markedsføring bliver en mere ligetil og enkel størrelse fremadrettet.”

Anita Wodstrup Madsen

Anita Wodstrup Madsen

Indretningskonsulent - og stylist

”Mine kunder stiller ikke spørgsmålstegn ved mine forslag, fordi jeg kan begrunde det med teorien om de emotionelle kundetyper.”

Læs hele udtalelsen her >>

Helena Ring

Helena Ring

Facebook konsulent

“Certificeringen har givet min mangeårige erfaring, et ekstra fundament at stå på, og endnu mere effektive værktøjer at arbejde med.”

Læs hele udtalelsen her >>

Nanna Dam

Nanna Dam

Kommunikations- og HR medarbejder

“Certificeringen har givet mig større sikkerhed i min argumentation om markedsføringstiltag.”

Læs hele udtalelsen her >>

Maria E. Borup Harring

Maria E. Borup Harring

Kreativ idémager & stifter af Bold Bird og KanSelvVilSelv

“Den største forandring certificeringen har givet mig er ro. Før skulle jeg stole på min mavefornemmelse, når jeg designede. Nu har jeg et enormt kartotek af viden og data at basere mine beslutninger på.” 

Læs hele udtalelsen her >>

Helle S. Østergaard

Helle S. Østergaard

Grafiker i Suhr Grafik

“Nu bygger mine valg ikke så meget på en mavefornemmelse for, hvad der virker, men en viden om, hvorfor det rent faktisk virker.“

Læs hele udtalelsen her >>

Peter Junker

Peter Junker

E-mailspecialist

“Jeg har fået faglig gennemslagskraft, overblik, en rigtig god mavefornemmelse, og en kæmpe tro på fremtiden.”

Læs hele udtalelsen her >>

Jette Drøger

Jette Drøger

Indehaver af Websitterservice

“Jeg vil anbefale certificeringen til folk, som på en eller anden måde arbejder med andres markedsføring, formidling eller øvrig kommunikation.”

Læs hele udtalelsen her >>

Birgitte Iversen

Birgitte Iversen

Kommunikationsrådgiver & indehaver hos c:ommunicate

“Metoden her er nem at forstå og derfor et meget brugbart redskab”

Læs hele udtalelsen her >>

Kommende certificerede:

Camilla Grøn

Camilla Grøn

Camilla deltager på online holdet (fra Spanien) og ventes færdig foråret 2020.

Jette Rasmussen

Jette Rasmussen

Direktør i Infolinkkurser

Jette deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Rebekka Hviid

Rebekka Hviid

Lene deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Siri Drachmann

Siri Drachmann

Indehaver hos New Nordic Media

Siri deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020

Line Ida Abildgaard

Line Ida Abildgaard

Fotograf og underviser

Line deltager i delvist i Vejle og delvist online ventes færdig foråret 2020

Lene Hagerup Hindbo

Lene Hagerup Hindbo

Souschef i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Lene deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Susanne Hedal

Susanne Hedal

Susanne deltager i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Stig Bing

Stig Bing

Grafisk designer & fotograf

Stig deltager på det holdet i Vejle og ventes færdig foråret 2020.

Katrine Friisberg

Katrine Friisberg

Jounalist

Katrine deltager på onlineholdet og ventes færdig foråret 2020.