Hjemmesidestrategi

En hjemmesidestrategi er for dig, der:

 

 • Står overfor et kommende hjemmesideprojekt
 • Er ansvarlig for at sikre et vellykket og gennemarbejdet slutresultat
 • Ønsker en større tryghed og bedre overblik i processen
 • Vil klædes på med viden og indsigt i, hvad der motiverer (og ikke motiverer) jeres emotionelle kundetype
 • Gerne vil være klar i spyttet når du skal udvælge, briefe og koordinere jeres underleverandører og dine kollegaer
 • Leder efter sikre metoder, redskaber og skabeloner at basere dine kommende beslutninger på
 • Vil minimere risikoen for tvivl, tøven og fejl. Især fejlinvesteringer.

Hjemmesidestrategi

Dit udbytte:

Dit udbytte ved at få udarbejdet en hjemmesidestrategi, før du kaster dig ud i det omfattende hjemmesideprojekt:
N

Du får valgt den helt rigtige strategi

Med en hjemmesidestrategi som udgangspunkt er der ganske enkelt mindre risiko for tvivl, tøven og fejlinvesteringer. Benyt den forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper™️ til at sikre, at I får det rette fundament for et vellykket, langtidsholdbart og tilfredsstillende resultat.

N

Du bliver tryggere ved at lede processen

Med grundig behovsafdækning, dybtgående analyse, udarbejdelse af konkrete skitser og skabeloner, prioriterede indsatslister og en hidtil ukendt indsigt i netop jeres emotionelle kundetypes præferencer vil du blive helt tryg ved at foretage afgørende til- og fravalg i processen.
N

Du bliver dygtigere til at løfte opgaven

Bliv klædt bedre på til at være indkøber, sparringspartner, beslutningstager og projektleder i jeres process. Eksempelvis når det gælder udvælgelse, briefing og koordinering af samarbejdspartnere såsom grafiker, fotograf, webdesigner, tekstforfatter, seo-konsulent mv.

Jeres fysiske hjemmesidestrategi-rapport vil typisk indeholde:

(NB: Der kan forekomme mindre ændringer ift. nedennævnte, da rapporten tilpasses jeres aktuelle behov)

 

 • Overblik over processen, jeres ønsker, rammer og input til det kommende hjemmesideprojekt. Eksempelvis økonomiske og tidsmæssige rammer, værdier, erfaringer samt foreliggende datagrundlag
 • SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler)
 • Konkurrencesituationen set fra både jeres og jeres potentielle kunders perspektiv
 • Afklaring af jeres unikke salgsargumenter (unique selling propositions)
 • Argumentation for valg af jeres optimale emotionelle kundetype
 • Introduktion til den anbefalede kundetype – samt konkrete eksempler på, hvilke ord, billeder, grafiske virkemidler, opslag i sociale medier, hjemmesideskabeloner mm. I med fordel kan anvende, og hvilke I dermed bør undlade.
 • Gennemgang af, hvad der fungerer på jeres nuværende hjemmeside og afdækning af, hvad der mangler. Det handler typisk om potentiale, der ikke er indfriet, nye digitale og tekniske muligheder, som er opstået siden seneste hjemmeside blev udarbejdet, stil, der skal opdateres til nutiden, tekniske problemer, der skal elimineres, indhold og struktur, kunders ændrede onlineadfærd osv.
 • Væsentligste pointer fra jeres webstatistik – f.eks. Google Analytics: Hvor de besøgende kommer fra, hvor de forlader siden, hvor længe de bliver på siden, hvilke handlinger de foretager, hvilke sider de besøgende lander på samt fordelingen mellem organiske besøg og ”kendt” trafik.
 • Søgemaskineoptimering: Er der graverende fejl, der skal rettes? Rammes I på de rigtige ord? Rammes I nok? Er der urealiserede muligheder?
 • Overslag over de forventede kommende investeringer, liste over vores forslag til kommende samarbejdspartnere samt input til prioriteret rækkefølge.

Processen trin-for-trin:

 

1: Formøde afholdes telefonisk eller hos os. Deltagerne er op til 6 repræsentanter for jer. På mødet aftaler vi hvem, hvad og hvornår, og herudover afklarer vi en række spørgsmål ift. jeres virksomhed, kunder, erfaringer, ønsker, behov, mål mm. Mødet varer 1-2 timer.

2: Efter mødet gøres diverse aftalte informationer/data tilgængelige for os. Eksempelvis fra Google Analytics.

3: Analysefasen varetages af os fra vores kontor og tager 2-3 uger.

4: Hjemmesidestrategi-rapporten udarbejdes. Her samles alle resultater i en form, så de også kan præsenteres for kollegaer og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

5: Hjemmesidestrategi-rapporten præsenteres på et møde á 5-6 timers varighed. Mødet foregår hos os, og der deltager op til 6 repræsentanter fra jer. Vi udleverer samtidig en skriftlig version af præsentationen på minimum 40 sider. Mødet må gerne optages på diktafon eller video.

Internt møde

Vidste du at:

 

Med en hjemmesidestrategi lærer du, hvad der på et dybt psykologisk plan vil motivere jeres kunder til at foretage de ønskede handlinger på hjemmesiden, og hvad der ikke gør.

Disse motivationsfaktorer gælder også alle andre steder end hjemmesiden – f.eks. på det personlige møde, på en messestand, i en annonce eller i en tryksag.

Kompetent konsulentteam:

Sanne Dollerup

Sanne Dollerup

Partner, konceptudvikler, adjunkt og forsker

Sanne har udover at være kandidat i kommunikation også skrevet en ph.d.-afhandling om strategisk markedsføring. Hendes forskning omhandler, hvordan man bevidst kan koble kunders positive følelser til et konkret produkt/mærke – og dermed skabe loyale kunder og vækst. Hendes forskning er baseret på viden indenfor markedsføring, kommunikation, psykologi og hjerneforskning. Sanne har tidligere haft eget reklamebureau. Hun har undersøgt butikskoncepter verdenen over og været tilknyttet forsker på University of Edmonton (School of Retailing).
Jannie Ilum Gade

Jannie Ilum Gade

Direktør, partner, forretningsudvikler og strateg

Jannie har en baggrund som salgs- og produktchef, direktør, virksomhedskonsulent og som stifter/ejer af 5 virksomheder. Jannie har godt 26 års praktisk erfaring med salg og markedsføring og har de seneste ti år undervist og rådgivet tusinder af virksomhedsejere i, hvordan de rent praktisk får flere kunder til at købe mere. Hun er oprindeligt uddannet akademiøkonom og diplomleder og har siden taget certificering i personprofilanalyse (JTI), uddannet sig indenfor effektivitet og NLP samt taget en lang rækker kurser i forhandlings- og argumentationsteknik, online markedsføring, salgsteknik, nyhedsbrevskommunikation mm.

Bred brancheerfaring:

Eksempler på brancher og typer af ydelser, vi har lavet oplæg for:
 • El-installation
 • Lagerhotel
 • Business Intelligence
 • Webshop
 • Alternativ behandling
 • Personlig udvikling (til B2B)
 • Rengøring
 • Undervisningskoncepter
 • Administrativt system
 • Konsulent (til det offentlige)
 • Ejendomsmægler
 • Arkitekt
 • Dyrefoder
 • Brancheorganisation
 • Turistattraktion
 • Entreprenørmaskiner
 • Abonnementsordninger
 • Advokater

Tilfredshedsgaranti:

Vi samler kun på tilfredse kunder.

Derfor yder vi tilfredshedsgaranti for at forløbet (herunder den endelige hjemmesidestrategi-rapport) vil være tilfredsstillende og direkte brugbart i jeres videre process ift. det kommende hjemmesideprojekt.

Skulle I (mod forventning) ikke være 100% tilfredse, tilpasses fakturabeløbet, så vi sikrer, at I bliver fuldt ud tilfredse.

Faktura fremsendes og afregnes umiddelbart efter præsentationsmødet.

 

Sanne Dollerup & Jannie Ilum Gade

Pris:

Specifikation af pris på hjemmesidestrategi:


Formøde: 3.000 kr.
Informationsindhentning: 2.000 kr.
Analysefasen: 8.000 kr.
Hjemmesidestrategi-rapporten: 6.000 kr.
Præsentationsmøde: 6.000 kr.

(Alle priser er eksklusiv moms).

Samlet pris: 25.000 kr. + moms.

 

Mulighed for en mere budgetvenlig pris

Der findes ikke tilsvarende løsninger på markedet, men vi kan dog selv tilbyde at lave en mere budgetvenlig version af hjemmeside-strategien: Den vil bestå af en hel dag hvor vi sammen indhenter, afklarer og analyserer alle de ovennævnte informationer. Herefter vil vi sammen udarbejde jeres kommende hjemmesidestrategi og gennemgå den mundtligt. Noter, håndtegnede skitser, screenshots, og links mm. udleveres. Den budgetvenlige version må optages.

Pris: 15.000 kr. + moms. 

Forskningsbaseret men yderst konkret og jordnær metode:

Hjemmesidestrategien vil blive formuleret ud fra de fire Emotionelle Kundetyper™️ – en veldokumenteret, forskningsbaseret og gennemtestet metode til at segmentere potentielle og nuværende kunder ud fra emotionelle præferencer. Ud fra denne segmentering er det muligt at vide præcist hvordan den optimale kommunikationsstrategi kan målrettes, så købelyst, ønsket adfærd og loyaliteten fremmes optimalt. Metoden virker fordi vi med den målrettede kommunikation sikrer at målgruppen ubevidst kobler bestemte positive følelser til jeres produkt, ydelse, brand, virksomhed og personer.

Kundetyperne blev udviklet af os i 2013 og er baseret på et solidt teoretisk fundament om emotionelle beslutningsprocesser. Helt konkret er det en kombination af forskellige teoretiske begreber herunder emotional reinforcers, emotionsregulering, motivation, identitetsfortællinger, ego/socio-oplevelser, oplevelsesdesign og Possible Worlds.

Derfra har vi videreudviklet kundetyperne baseret på egne undersøgelser som blandt andet består blandt af spørgeskemaundersøgelser, observationer, forskningsbaserede casestudier (egen forskning) og test af forskellige tiltag i en lang række virksomheder.

De Emotionelle Kundetyper™️ har et dybdegående teoretisk fundament, der samtidig er jordnært og praktisk. Kundetyperne fungerer på såvel produkter som ydelser, på B2B som B2C, for selvstændige som multinationale koncerner, i Danmark som udland og på tværs af brancher. Det er så konkret en metode, at vi på baggrund af de emotionelle præferencer, karakteristika og motivationsfaktorer kan sige helt præcist, hvad kundetypen foretrækker, når det eksempelvis gælder sociale medier, nyhedsbreve, blogindlæg, events, annoncer, tekst, grafik, indretning, farver, grafik, billeder, logoer osv.

Leveringstid og -sted:

Forløbet strækker sig typisk over 4-8 uger afhængigt af jeres og vores kalendere. Den endelige tidsramme fastlægges på opstartsmødet og kan tage hensyn til særlige interne deadlines hos jer.

Hvor intet andet er aftalt foregår såvel opstartsmøde som analyse og præsentationsmøde hos os på: Stationsmestervej 172, 9200 Aalborg SV.

Vi sørger for fuld forplejning.

Kom til et uforpligtende formøde hos os

Muligvis interesseret i at få udarbejdet en kundetype-målrettet hjemmesidestrategi?

Kom til et uforpligtende formøde hos os i den gamle stationsbygning i Skalborg (Aalborg).

Vil du kontaktes og høre nærmere om en hjemmesidestrategi?

10 + 13 =