EMOTIONELLE KUNDETYPER Dansk forskningsbaseret metode til kundesegmentering

Hvad er emotionelle kundetyper?

Emotionelle Kundetyper® er en forskningsbaseret, praktisk og jordnær metode til at opdele en kundegruppe i mindre og mere håndterbare segmenter.

I modsætning til traditionelle segmenteringsmetoder, hvor man typisk opdeler kunder efter alder, køn, indkomst, geografi, civilstand og lignende, bygger Emotionelle Kundetyper® på et solidt fundament af psykologi, markedsstudier, empiriske studier, kommunikationsteorier, neurovidenskab mm. og fokuserer på, hvad der på det følelsesmæssige plan får kunder til at få lyst til at foretage et køb.

Forskningen har bevist, at det er meget forskelligt, hvad der skal til, for at mennesker får lyst til at foretage et køb - men overordnet kan kunder inddeles i fire forskellige emotionelle kundetyper, opkaldt efter farverne rød, gul, grøn og blå.

Hver kundetype er karakteriseret ved en række psykologiske og følelsesmæssige faktorer, som kan påvirkes via eksempelvis målrettet markedsføring og kommunikation til netop denne kundetype.

På denne side giver vi en kort introduktion til metoden samt overblik over, hvilke fordele den giver i planlægningen af en virksomheds marketingstrategi og -aktiviteter.

emotionelle-kundetyper-radgivning-fra-sanne-dollerup-og-jannie-ilum-gade
kundetyper-en-aftale-er-en-aftalesanne-dollerup-jannie-ilum-gade-

Baggrund: Hvordan opstår købelyst?

Forskning har påvist, at købelyst opstår, når disse tre væsentlige kriterier er opfyldt:

Identitetsfortællingen bliver bekræftet - eksempelvis: "Jeg er en god chef, når jeg køber x."

Der er en god mavefornemmelse, dvs: ”Det føles rigtigt”.

Der er tilstrækkeligt med logiske argumenter - eksempelvis: "Det dækker mit behov".

Med metoden Emotionelle Kundetyper® kan I skræddersy jeres markedsføring, produktudvikling og kommunikation, så I rammer jeres primære kundetype med maksimal effekt på netop disse tre punkter.

Ud over at fremme købelysten skabes dermed også grundlag for øget kundeloyalitet.

Fordele ved at arbejde ud fra kundetyperne

Alle mennesker indeholder alle fire kundetyper i større eller mindre grad, men der er typisk én type, der er dominerende i en given købssituation. Dette er årsagen til, at man ved at målrette sin markedsføring og kommunikation til denne kundetype, via metodens guidelines, kan optimere effekten og skabe øget salg.

Når man kender virksomhedens primære kundetype, så ved man eksempelvis:

Præcist hvilken identitetsfortælling der er i spil ifm. det pågældende køb

Hvad der helt konkret skal til for at sikre, at der opstår en god mavefornemmelse omkring hele købssituationen

Hvilken type af produkter og ydelser, der er mest efterspurgte

Hvilke markedsføringskanaler der vil være mest relevante og dermed også, hvor man ikke behøver at være aktiv

Hvilke ord, farver, former, billeder, grafiske virkemidler mm. der vil virke bedst

Hvordan man skal opføre sig, hvis man møder kundetypen personligt - og i hvilke omgivelser det vil være mest gunstigt at mødes.

Den dybe indsigt i mennesker, som metoden giver, kan anvendes i mange forskellige situationer - f.eks. når man produktudvikler, sælger, markedsfører sig, formulerer strategier, samarbejder og rekrutterer medarbejdere.

kundetype_groen
Emotionelle Kundetyper, Teoretisk fundament, Sanne Dollerup, Jannie Ilum Gade

Sådan er metoden udviklet:

Kundetyperne er baseret på et solidt teoretisk fundament om emotionelle beslutningsprocesser.

Konkret er der tale om en sammenkobling af forskellige teoretiske begreber, heriblandt emotionelle forstærkere, emotionsregulering, motivation, identitetsfortællinger, ego-/socio-oplevelser, oplevelsesdesign og begrebet 'possible worlds'. Læs mere her.

Herudfra er teorien videreudviklet baseret på en kategorisering af mere end 3000 cases, spørgeskemaundersøgelser, observationer, forskningsbaserede casestudier (egen forskning) og test af forskellige tiltag i en lang række virksomheder siden 2013.

Emotionelle Kundetyper® har således et dybdegående teoretisk og praktisk fundament, som afspejles i konkret viden om, eksempelvis hvilke sociale medier, nyhedsbreve, blogindlæg, events, annoncer, tekst, grafik, indretning, boliger, produkter/ydelser, blomster, farver, grafik, billeder, udtryk, logoer osv. de forskellige kundetyper bliver tiltrukket af - og således hvilke elementer der skal anvendes, når en virksomhed ønsker at målrette sin markedsføring og kommunikation til netop én kundetype.

Kort om de fire emotionelle kundetyper

Overordnet er de fire emotionelle kundetyper kendetegnet ved følgende emotionelle karakteristika:

Den røde kundetype

Den røde kundetype har et stort behov for at opnå stimuli. Der skal underholdes og overraskes – og hyppig fornyelse er essentielt, hvis du vil sælge til og fastholde den røde kundetype.

Denne kundetype interesserer sig for trends, design og originale ideer og er i høj grad drevet af passion og nysgerrighed.

Den blå kundetype

Den blå kundetype stiller høje krav til standarden og til dig som leverandør. Han ønsker kontrol i enhver situation og vil altid ønske at nå videre, højere, mere - og det stopper aldrig.

Hvis han oplever, at du kan levere produkter eller ydelser, der kan sikre ham succes, har du i den blå en beslutnings- og købestærk kunde.

Den gule kundetype

Den gule kundetype har et stort behov for, at der er en god relation imellem jer. Motivationen bag et køb er at yde omsorg. Det kan enten være for andre - eller for sig selv. 

Hvis du kan hjælpe den gule kundetype med at drage omsorg og ikke mindst gøre livet lettere, har du en glad og tilfreds kunde.

Den grønne kundetype

Den grønne kundetype er den rolige, velovervejede, grundige kundetype. Han kan bekymre sig om det meste, og derfor er det vigtigt, at købsprocessen imødekommer alle eventualiteter.

En ærlig relation og tillidsskabende elementer, der beroliger ham, er nøglen til den grønnes køb og loyalitet.

Derfor virker metoden

Det er primært emotioner (følelser), der guider kunder igennem en købsproces og købsbeslutning, og det er derfor af afgørende betydning at vide, hvilke følelser man som virksomhed skal fremkalde hos hver kundetype i den enkelte salgssituation.

De fleste mennesker indeholder flere kundetyper, men når man markedsfører sig, skal man sørge for at fremkalde én kundetype tydeligt. Derved sikres det, at der er overensstemmelse mellem de forventninger kunden har fået (skabt via markedsføringen), og det, man kan indfri i det endelige personlige møde eller online købssituation.

Det er dét, der skaber tilfredse og loyale kunder.

Emotionelle Kundetyper, emotionelt landkort, Sanne Dollerup, Jannie Ilum Gade

TEST: Hvilken kundetype er du selv ?

Tag testen her og find ud af, hvilken kundetype der oftest er dominerende i dine egne købsbeslutninger.

Hvem er kundetyperne særligt velegnede til?

Metoden Emotionelle Kundetyper® er især velegnede til virksomheder med ganske almindelige markedsføringsbudgetter og kan endda anvendes af små virksomheder med mikrobudgetter.

Helt elementært handler emotionelle kundetyper om at forstå og påvirke kundernes emotionelle responssystemer gennem målrettet markedsføring.

De kendte internationale og nationale brands er ofte rigtigt dygtige til at gøre dette - men de har i sagens natur ofte adgang til enorme markedsføringsbudgetter og omfattende data fra spørgeskemaer, fokusgrupper og diverse datakilder.

Med Emotionelle Kundetyper® kan mindre og mellemstore virksomheder uden kæmpebudgetter nu også lære at ens- og målrette budskaberne - og derved optimere effekten af deres markedsføringsaktiviteter.

Emotionelle Kundetyper, Rådgivning, Sanne Dollerup, Jannie Ilum Gade
Kendt fra_-3
Emotionelle Kundetyper, Rådgivning,, Sanne Dollerup, Jannie Ilum Gade

Få mere viden om metoden Emotionelle Kundetyper®

Vi tilbyder et udvalg af anvendelige og udbytterige formater, der hver især er tilpasset de behov, vores forskellige kunder oplever:

Sidst men ikke mindst findes der godt 40 specialiserede kundetypeeksperter inden for f.eks. fotografi, tekst, grafik, seo, branding osv., som kan købes ind som underleverandør, hvis I ikke selv ønsker at være udførende på jeres markedsføring baseret på de emotionelle kundetyper.

Kundetyper, Sanne Dollerup

Sanne Dollerup, forsker og partner

Kundetyper, Jannie Ilum Gade

Jannie Ilum Gade, direktør og partner

Gratis kundetyperådgivning

Har du spørgsmål til metoden eller til, hvordan du kan anvende den i din forretning, kan du booke en kort, gratis afklaringssamtale herunder.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}