Læs meget mere om videnskaben bag kundetyperne

Herunder har vi samlet et overblik over hvilke publikationer mv. du kan fordybe dig yderligere i.

Publikationer og litteratur

Bourdieu, P. (2016). La distinction: Critique sociale du jugement.

Bouwman, H., López–Nicolás, C., Molina–Castillo, F. J., & Hattum, P. V. (2012). Consumer lifestyles: alternative adoption patterns for advanced mobile services. International Journal of Mobile Communications, 10(2).

Eysenck, H. J. & Eysenck, M. W. (1985). Personality and Individual Differences. A Natural Science Approach. New York: Plenum Press.

Frijda, N. H. (1988). The laws of emotion. American psychologist, 43(5), 349. & Ramsøy, Th. Z. (2007). Vurdering, reaktion og kontrol: emotionssystemets funktion. In Th.W. Jens- en & M. Skov (Eds.), Følelser og kognition (pp. 55-76). København: Museum Tusculanums Forlag.

Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under senmoderni- teten.

Jantzen, C., & Vetner, M. (2008). Underholdning, emotioner og personlighed: Et mediepsykologisk perspektiv på underholdningspræferencer.

Keyes, C. L. (1998). Social Well-Being. Social Psychology Quarterly, Vol. 61.

Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. Oxford: Oxford University Press.

Rolls, E. (2005). Emotion explained (Series in affective science). Oxford: Oxford University Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist.

Struch, N., Schwartz, S. H., & Van Der Kloot, W. A. (2002). Meanings of basic values for women and men: A cross-cultural analysis. Personalyt and social psycohology bulletin, 28(1), 16-28

Sørensen, S. D. (2014). Legende butiksuniverser. In Oplevelsesdesign. Systime.

Holt, D.B (2004). How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Harvard Business Press.

Teoretisk fundament

TFHT (Hyppocrates)
Emotionsregulering (Jantzen og Vetner)
Limbic® (Hans-Georg Häusel)
BSR (Smartagent)
Minerva (Henrik Dahl)
Identitetsfortællinger (Giddens mfl.)
Kobling af positive følelser til et bestemt brand/produkt (Dollerup)

 

Udviklerne af emotionelle kundetyper:

Sanne Dollerup (tv), Forsker/Partner samt Jannie Ilum Gade (th), Direktør/Partner