Strategi

En strategi er for dig, der:

 • Gerne vil have flere kunder og/eller blive endnu bedre til at fastholde de nuværende
 • Står overfor en udskiftning af jeres markedsføringsmateriale (fx hjemmeside, brochurer, designlinje, annoncering, content)
 • Ønsker en større tryghed og bedre overblik i forbindelse med jeres markedsføringsindsatser
 • Vil klædes på med viden og indsigt i, hvad der motiverer (og ikke motiverer) jeres emotionelle kundetype
 • Have klare retningslinjer, når du skal udvælge, briefe og koordinere jeres underleverandører og dine kollegaer
 • Leder efter sikre metoder, redskaber og skabeloner til at basere dine kommende beslutninger på
 • Vil minimere risikoen for tvivl, tøven og fejl. Især fejlinvesteringer.

Strategi

Dit udbytte:

Dit udbytte ved at få udarbejdet en strategi, før du ændrer noget I jeres markedsføring:

N

Du får valgt den helt rigtige strategi

Med en strategi som udgangspunkt er der ganske enkelt mindre risiko for tvivl, tøven og fejlinvesteringer. Benyt den forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper® til at sikre, at I får det rette fundament for et vellykket, langtidsholdbart og tilfredsstillende resultat.

N

Du bliver tryggere ved at lede processen

Med grundig behovsafdækning, dybtgående analyse, udarbejdelse af konkrete retningslinjer og en hidtil ukendt indsigt i netop jeres emotionelle kundetypes præferencer vil du blive helt tryg ved at foretage afgørende til- og fravalg i processen.

N

Du bliver dygtigere til at løfte opgaven

Bliv klædt bedre på til at være indkøber, sparringspartner, beslutningstager og projektleder i jeres process. Eksempelvis når det gælder udvælgelse, briefing og koordinering af samarbejdspartnere såsom grafiker, fotograf, webdesigner, tekstforfatter, seo-konsulent mv.

Processen trin-for-trin:

 

1: Formøde afholdes telefonisk. På mødet aftaler vi hvem, hvad og hvornår, og herudover afklarer vi en række spørgsmål ift. jeres virksomhed, kunder, erfaringer, ønsker, behov, mål mm. Mødet varer 1/2 time.

2: Efter mødet gøres diverse aftalte informationer/data tilgængelige for os.

3: Analysefasen varetages af os fra vores kontor.

4: Strategien udarbejdes. Her samles alle resultater i en form, så de også kan præsenteres for kollegaer og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

5: Strategien præsenteres på et foredrag. Foredraget foregår hos os*, og der deltager op til 6 repræsentanter fra jer. Vi udleverer efterfølgende slides i pdf-format. Foredraget må gerne optages på diktafon eller video.

*Hvis præsentationen afholdes hos jer, så koster det ekstra i transport. 

Via en strategi med udgangspunkt i Emotionelle Kundetyper lærer I, hvad der på et dybt psykologisk plan vil motivere jeres kunder til at foretage de ønskede handlinger, og hvad der ikke gør. Disse motivationsfaktorer gælder f.eks. på hjemmesiden, det personlige møde, på en messestand, i en annonce eller i en tryksag.

Tilfredshedsgaranti:

Vi samler kun på tilfredse kunder.

Derfor yder vi tilfredshedsgaranti for at det leverede vil være tilfredsstillende og direkte brugbart i jeres videre process.

Skulle I (mod forventning) ikke være 100% tilfredse tilbyder vi omlevering eller at tilpasse fakturabeløbet, så I bliver tilfredse.

Faktura fremsendes og afregnes umiddelbart efter præsentationsmødet. 

 

Sanne Dollerup & Jannie Ilum Gade

“Der er sket meget siden strategioplægget for 4 måneder siden. Det har givet os meget i forhold til produktudviklingen, fordi vi nu forstår de forskellige stadier, vores kundetype kan være på. Nu kan vi ramme kunder på mange forskellige niveauer, og vi kan identificere dem, der har mentaliteten til at passe til vores koncept. Vi kan parre og udvikle vores produkter til vores kundetyper, så produkterne er blevet skarpere”.

Læs hele udtalelsen her >>

Damir

Direktør, CCW

“Inden jeg købte havde jeg den betænkelighed, at det var forskningsbaseret på et teoretisk plan, og derfor ikke kunne bruges I praksis. 

Vi købte produktet, fordi jeg gerne ville skabe en langt bedre forretning ved at målrette markedsføringen til en bestemt målgruppe. For mig som abonnementsekspert, så er det meget interessant, fordi det her handler om “retention” – altså hvordan fastholdes kunderne: Hvad motiverer dem til at blive ved med at være en del af forretningen? 

Efter strategi-oplægget har jeg og de virksomheder, som jeg har investeret i  fået et andet syn på det med målgrupper og kundegrupper, og vi er blevet opmærksomme på alt det, vi ikke ved. Det er en ny verden, som jeg er nødt til at vide mere om. 

Det bedste var at få klarhed over kommunikationen til vores kunder. Primært det, at vi er blevet mere bevidste om, hvem vi er til for, og hvad skal vi gøre for at nå dem. Vi kunne godt se, at vi kommunikerede i forskellige retninger, men vi vidste ikke hvorfor. Vi manglede det rigtige redskab. Den var den forvirring vi fik fjernet. 

Vi har fået retningslinjer for farver, marketingkanaler, ord, præsentation af produkter osv. Det gennemsyrer hele forretningen nu. Helt fra strategi til et operationelt plan. Vi er blevet mere bevidste og har fået en klarhed”.

Andreas Dirksen

Abonnementsekspert og investor, Andreasdirksen.com

*Priserne er eksklusiv moms

Kompetent konsulentteam:

Sanne Dollerup

Sanne Dollerup

Partner, konceptudvikler, adjunkt og forsker

Sanne har udover at være kandidat i kommunikation også skrevet en ph.d.-afhandling om strategisk markedsføring. Hendes forskning omhandler, hvordan man bevidst kan koble kunders positive følelser til et konkret produkt/mærke – og dermed skabe loyale kunder og vækst. Hendes forskning er baseret på viden indenfor markedsføring, kommunikation, psykologi og hjerneforskning. Sanne har tidligere haft eget reklamebureau. Hun har undersøgt butikskoncepter verdenen over og været tilknyttet forsker på University of Edmonton (School of Retailing).

Jannie Ilum Gade

Jannie Ilum Gade

Direktør, partner, forretningsudvikler og strateg

Jannie har en baggrund som salgs- og produktchef, direktør, virksomhedskonsulent og som stifter/ejer af 5 virksomheder. Jannie har godt 26 års praktisk erfaring med salg og markedsføring og har de seneste ti år undervist og rådgivet tusinder af virksomhedsejere i, hvordan de rent praktisk får flere kunder til at købe mere. Hun er oprindeligt uddannet akademiøkonom og diplomleder og har siden taget certificering i personprofilanalyse (JTI), uddannet sig indenfor effektivitet og NLP samt taget en lang rækker kurser i forhandlings- og argumentationsteknik, online markedsføring, salgsteknik, nyhedsbrevskommunikation mm.

Bred brancheerfaring:

Eksempler på brancher og typer af ydelser, vi har lavet oplæg for:

 • El-installation
 • Lagerhotel
 • Business Intelligence
 • Webshop
 • Alternativ behandling
 • Personlig udvikling (til B2B)
 • Rengøring
 • Undervisningskoncepter
 • Administrativt system
 • Konsulent (til det offentlige)
 • Ejendomsmægler
 • Arkitekt
 • Dyrefoder
 • Brancheorganisation
 • Turistattraktion
 • Entreprenørmaskiner
 • Abonnementsordninger
 • Advokater

Forskningsbaseret men yderst konkret og jordnær metode:

Strategien vil blive formuleret ud fra de fire Emotionelle Kundetyper® – en veldokumenteret, forskningsbaseret, varemærkeregistreret og gennemtestet metode til at segmentere potentielle og nuværende kunder ud fra emotionelle præferencer. Ud fra denne segmentering er det muligt at vide præcist, hvordan den optimale kommunikationsstrategi kan målrettes, så købelyst, ønsket adfærd og loyaliteten fremmes optimalt. Metoden virker fordi vi med den målrettede kommunikation sikrer at målgruppen ubevidst kobler bestemte positive følelser til jeres produkt, ydelse, brand, virksomhed og personer.

Kundetyperne blev grundlagt af os i 2013 og er baseret på et solidt teoretisk fundament om emotionelle beslutningsprocesser. Helt konkret er det en kombination af forskellige teoretiske begreber herunder emotional reinforcers, emotionsregulering, motivation, identitetsfortællinger, ego/socio-oplevelser, oplevelsesdesign og Possible Worlds.

Derfra har vi videreudviklet kundetyperne baseret på egne undersøgelser som blandt andet består blandt af spørgeskemaundersøgelser, observationer, forskningsbaserede casestudier (egen forskning) og test af forskellige tiltag i en lang række virksomheder.

De Emotionelle Kundetyper® har et dybdegående teoretisk fundament, der samtidig er jordnært og praktisk. Kundetyperne fungerer på såvel produkter som ydelser, på B2B som B2C, for selvstændige som multinationale koncerner, i Danmark som udland og på tværs af brancher. Det er så konkret en metode, at vi på baggrund af de emotionelle præferencer, karakteristika og motivationsfaktorer kan sige helt præcist, hvad kundetypen foretrækker, når det eksempelvis gælder sociale medier, nyhedsbreve, blogindlæg, events, annoncer, tekst, grafik, indretning, farver, grafik, billeder, logoer osv.

Leveringstid og -sted:

Strategien udarbejdes og leveres efter aftale. Den endelige tidsramme fastlægges på opstartsmødet og kan tage hensyn til særlige interne deadlines hos jer.

Hvor intet andet er aftalt foregår præsentationen af strategien hos os på: Stationsmestervej 172, 9200 Aalborg SV.

Vi sørger for fuld forplejning.

Vil du kontaktes og høre nærmere om en strategi?

7 + 8 =